Lipodem Danışma Hattı: +90 543 544 LIPO (5476)

Lipödem ve Lenfödem Tedavisi - Süpermikrocerrahi - Estetik Cerrahi hakkında öğrenmek istediğiniz her şey.

Bazı durumlarda yukarda belirtilen cerrahi olmayan tedavi yöntemleri yetersiz olabilir ve şişliğin inmesini sağlayamaz. Bu durumlarda plastik cerrahi teknikleriyle hastalıklı dokunun alınıp, yerine sağlıklı bir deri dokusunun getirilmesi gerekebilir. Ayrıca seçilmiş olgularda, özellikle lenf damarları sağlam olan başlangıç evresindeki hastalarda, süpermikrocerrahi teknikle bu lenf damarlarını toplardamarlara dikerek daha fizyolojik bir ameliyat yapmak mümkün olabilir. Bu yöntemle tedavi edilen hastalarda, çok daha uzun bir süre için kalıcı çözüm elde etmek mümkündür. Ancak ne yazık ki lenfödeme yakalandıktan sonra çok uzun süre geçmiş hastalarda lenf damarları bozulabilmekte ve süpermikrocerrahi için uygun lenf damarı bulmak mümkün olmayabilmektedir. Dolayısıyla, bazı primer lenfödem olgularının yanında, süpermikrocerrahi için en uygun adaylar sekonder lenfödem hastaları, yani genellikle bir kanser tedavisi sonrası lenfödem gelişen hastalardır.