Lipodem Danışma Hattı: +90 543 544 LIPO (5476)

Lipödem ve Lenfödem Tedavisi - Süpermikrocerrahi - Estetik Cerrahi hakkında öğrenmek istediğiniz her şey.

Primer lenfödemin bir başka otozomal dominant sebebidir. Lenfödem genelde geç çocukluk ve erişkinlikte ortaya çıkar. Ortaya çıkış yaşı ve hastalığın ciddiyeti aile içinde dahi değişiklik gösterir. Genelde şişliğe ek olarak göz kapaklarının iç kısmında fazladan kirpik bulunması görülür. Şişlikler sonradan görülse de bu durum lenfatik kanallardaki anormallikten kaynaklanır. Etkilenmiş olan hastalardaki lenf görüntülemeleri sayıca artmış ancak fonksiyonu yetersiz lenf damarlarının varlığını ortaya koymuştur. Mekanizma halen tam olarak bilinmemektedir. Bu durum bazen diğer doğumsal anomalilere eşlik eder. Hastaların yaklaşık 1/3 ünde düşük göz kapağı (pitoz) mevcuttur ve cerrahi olarak düzeltilmeye ihtiyaç duyar. Kalp hastalığı riski hafif artmıştır (%8). Bu durum genelde ciddi değildir ve cerrahi gerektirmez. Etkilenen hastalardan bazılarında yarık damak mevcuttur (%3). Sebep olan gen küçük bir gen olan FOXC2 genidir. Lenfatiklerin ve gözün gelişiminde etkili olduğu ortadadır ancak fonksiyonu hakkında çok az şey bilinmektedir.